Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'keyword:( "Object" )' returned 6 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

3 more results not shown.

Get access

Kataforické korelativum to v souvětí s větami podmětovými a předmětovými

Sémantická organizace a typické lexikální obsazení ruských vět s dějovými predikáty utvořených podle strukturních modelů Snom - Vf - Sgen -Vf - Sdat a Snom - Vf - Sinstr v porovnání s češtinou

Konkurence pádů pravovalenčního objektového komplementu : výzkum syntakticko-sémantické problematiky na korpusovém materiálu