Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'keyword:( "Dialectology" )' returned 273 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

270 more results not shown.

Get access

Navržení aplikace fuzzy množin při modelování jazykového regionu

Mluvený projev učitelů v západočeském regionu

Prozodické rysy jihozápadočeských substantiv v kontextu české délky