Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'journal:( European journal of applied linguistics )' returned 1 result. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Slova v soukromých dopisech : lexikografická sonda

 • [Reviewed Book]
 • Translated Title: Words in private letters : a probe into lexicography
 • Authors: Hladká, Zdeňka; Martincová, Olga
 • Publication Year: 2012
 • Publisher: Masarykova univ., Brno
 • ISBN: 9788021061125
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Naše řeč Date: 2013
  • |
   • Český jazyk a literatura Date: 2013-2014
  • |
   • Korpus - gramatika - axiologie : časopis pro korpusový výzkum a hodnocení jazyka = Journal for corpus research and evaluation of language Date: 2013
  • |
   • Linguistica Brunensia Date: 2013
  • |
   • Slovenská reč Date: 2014
  • |
   • O dieťati, jazyku, literatúre : časopis pre otázky rozvíjania komunikačnej a literárnej kompetencie Date: 2014
  • |
   • Bohemistyka Date: 2013
  • |
   • Jazykovědné aktuality : informativní zpravodaj českých jazykovědců Date: 2013
  • |
   • Studie z aplikované lingvistiky = Studies in applied linguistics Date: 2015