Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'keyword:( "Object" )' returned 6 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

3 more results not shown.

Get access

Táng Sòng chǔzhì shì jí qí láiyuán唐宋處置式及其來源

Xiàndài hànyǔ xíngbīn gòushì de rènzhī yǔfǎ shìjiǎo jiěxī现代汉语形宾构式的认知语法视角解析