Search

Your search for 'keyword:( "Ideophone" )' returned 2 results. Modify search


Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Nǐshēngcí zài yǔyán fāshēngxué shàng de yìyì : cóng dòngtài xìtǒng yuánlǐ xià de yīnyì guānxì kàn拟声词在语言发生学上的意义— 从动态系统原理下的音义关系看