Search

Your search for 'keyword:( "Dialectology" )' returned 119 results. Modify search


Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

116 more results not shown.

Purchase Access

Běijīnghuà qīng rù zì guīdiào de nèibù yǎnhuà shìjiǎo北京話清入字歸調的內部演化視角

Línxià bāfāng huí mínhuà de yǔyīn tèdiǎn臨夏八坊回民話的語音特點