Linguistic Bibliography

Search

Your search for '"The journal of commonwealth ' returned 43 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

40 more results not shown.

Get access

El grau de gramaticalització dels marcadors metadiscursius endofòrics : com hem explicat anteriorment i altres variants

El condicional com a marcador epistèmic i evidencial en català antic : el condicional evidencial reportatiu en verbs de dicció

La gramaticalització de temps ha : de la noció de ‘temps transcorregut’ als usos discursius (segles XVI–XX)