Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'keyword:( "Negation" )' returned 4 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

1 more results not shown.

Get access

La posició dels clítics i de les marques de negació pressuposicional en els contextos de reestructuració

La negación en catalán

Doble negació dins l'oració simple en català