Search

Your search for 'keyword:( "Phraseology, paroemiology" )' returned 3 results. Modify search


Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Dǝdǝ Qorqud dastanlarında somatık frazeologızmlǝr

Müxtəlif sistemli dillərdə atalar sözlərinin linqvistik təhlili və tərcümə məsələləri (Azərbaycan və alman dillərinin materiallari əsasinda)

Aşıq və el şairlərinin üslubi frazeologiyası