Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'keyword:( "Text type" )' returned 17 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

14 more results not shown.

Get access

Rëndësia e gjuhës në "kritikën letrare" të veprave arbëreshe

Metaforat konceptuale në ligjërimin politik në Kosovë përgjatë periudhës fillestare të pandemisë Covid-19

Për gjuhën e reklamave televizive dhe radiofonike