Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'keyword:( "Sonorant" )' returned 2 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Sonantet e gjuhës shqipe

  • [Reviewed Book]
  • Author: Topalli, Kolec
  • Publisher: Akad. e Shkencave e Shqipërisë, Tiranë
  • Publication Year: 2001
  • Descriptors: Language:
  • Descriptors: Subject:
  • Reviews:
      • Buletin shkencor : seria e shkencave shoqërore Date: 2002

Evolucione të sonanteve të lëngëta anësore në gjuhën shqipe