Search

Your search for 'keyword:( "Translation" )' returned 13 results. Modify search


Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

10 more results not shown.

Purchase Access

Probleme opgelewer deur kulturele verskille vir vertalingsekwivalensie in Afrikaans-Russiese en Russies-Afrikaanse tekste

Die belangrike rol wat Nederlands gespeel het ten opsigte van die Afrikaanse bybelvertaling

Invoeging as vertaalstrategie vir oorklankingsvertaling : ’n vergelyking van die Afrikaanse en Duitse klankbane van Istvan Szabo se Mephisto

  • [Article]
  • Authors: Steyn, Emerensia C.; Calitz, Louis
  • Translated Title: E. & Afrikaans ab.: Insertion, translation strategy for dubbing translation : a comparison of the Afrikaans and German sound tracks of Istvan Szabo’s Mephisto
  • Publication Year: 1995
  • Publication Year: E. & Afrikaans ab.: Insertion, translation strategy for dubbing translation : a comparison of the Afrikaans and German sound tracks of Istvan Szabo’s Mephisto
  • Descriptors: Language:
  • Descriptors: Subject: