Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'dc_creator:( "Walková, Milada" ) OR dc_contributor:( "Walková, Milada" )' returned 4 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

1 more results not shown.

Get access

Citačné zvyklosti v slovenských a anglických jazykovedných štúdiách

Slovenská kultúra z pohľadu vybraných kultúrnych ukazovateľov

Diachrónia používania prvej osoby singuláru v slovenských jazykovedných štúdiách a článkoch