Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'dc_creator:( "Walková, Milada" ) OR dc_contributor:( "Walková, Milada" )' returned 2 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Citačné zvyklosti v slovenských a anglických jazykovedných štúdiách

Rozdiely medzi slovenským a angloamerickým odborným štýlom na príklade jazykovedných textov