Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'dc_creator:( "Walková, Milada" ) OR dc_contributor:( "Walková, Milada" )' returned 2 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Rozdiely medzi slovenským a angloamerickým odborným štýlom na príklade jazykovedných textov

Diachrónia používania prvej osoby singuláru v slovenských jazykovedných štúdiách a článkoch