Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'dc_creator:( "Wachtarczyková, Jana" ) OR dc_contributor:( "Wachtarczyková, Jana" )' returned 4 results. Modify search

Did you mean: dc_creator:( "wachtarczykova, jana" ) OR dc_contributor:( "wachtarczykova, jana" )

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

1 more results not shown.

Get access

Slovenská reč sedemdesiatpäťročná

Povaha a podoba názvov lyžiarskych stredísk na Slovensku

Interlingválne faktory pri prechyľovaní cudzojazyčných ženských priezvisk v slovenčine : časť 1