Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'dc_creator:( "Wachtarczyková, Jana" ) OR dc_contributor:( "Wachtarczyková, Jana" )' returned 29 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

26 more results not shown.

Get access

K mentálnej reprezentácii abstraktných výrazov

Sémantické pole ukrivdenosti alebo príznakové javy feministického diskurzu

Spoločenské pozadie fungovania termínov klikat̛, klikanie