Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'dc_creator:( "Urbancová, Lujza" ) OR dc_contributor:( "Urbancová, Lujza" )' returned 7 results. Modify search

Did you mean: dc_creator:( "urbancova, lujza" ) OR dc_contributor:( "urbancova, lujza" )

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

4 more results not shown.

Get access

Jazykový obraz ženy a muža vo folklórnych piesňach

Zdvorilosť počas vedenia dialógu v rámci výskumu hovorenej komunikácie

Mestská reč vo Zvolene