Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'dc_creator:( "Rysová, Magdaléna" ) OR dc_contributor:( "Rysová, Magdaléna" )' returned 7 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

4 more results not shown.

Get access

Primární a sekundární diskurzní konektory

Syntax mluvené češtiny

 • [Reviewed Book]
 • Translated Title: The syntax of spoken Czech
 • Publication Year: 2019
 • Publisher: Academia, Praha
 • ISBN: 9788020029614
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Jazykovědné aktuality : informativní zpravodaj českých jazykovědců Date: 2019
  • |
   • Korpus – gramatika – axiologie : časopis pro korpusový výzkum a hodnocení jazyka = Journal for corpus research and evaluation of language Date: 2019
  • |
   • Bohemistyka Date: 2020
  • |
   • Jazykovedný časopis = Journal of linguistics Date: 2020

Diskurzní konektory v češtině : od centra k periferii