Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'dc_creator:( "Rysová, Magdaléna" ) OR dc_contributor:( "Rysová, Magdaléna" )' returned 3 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Jazykové prostředky vyjadřující textové vztahy v češtině a jejich zpracování v Pražském závislostním korpusu

Zachycení výstavby textu v Pražském závislostním korpusu

Diskurzní konektory v češtině : od centra k periferii