Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'dc_creator:( "Rysová, Magdaléna" ) OR dc_contributor:( "Rysová, Magdaléna" )' returned 3 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Syntax mluvené češtiny

 • [Reviewed Book]
 • Translated Title: The syntax of spoken Czech
 • Publication Year: 2019
 • Publisher: Academia, Praha
 • ISBN: 9788020029614
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Jazykovědné aktuality : informativní zpravodaj českých jazykovědců Date: 2019
  • |
   • Korpus - gramatika - axiologie : časopis pro korpusový výzkum a hodnocení jazyka = Journal for corpus research and evaluation of language Date: 2019
  • |
   • Bohemistyka Date: 2020
  • |
   • Jazykovedný časopis = Journal of linguistics Date: 2020
  • |
   • Český jazyk a literatura Date: 2020-21

Diskurzní konektory v češtině : od centra k periferii

Jazykové prostředky vyjadřující textové vztahy v češtině a jejich zpracování v Pražském závislostním korpusu