Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'dc_creator:( "Rysová, Magdaléna" ) OR dc_contributor:( "Rysová, Magdaléna" )' returned 4 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

1 more results not shown.

Get access

Jazykové prostředky vyjadřující textové vztahy v češtině a jejich zpracování v Pražském závislostním korpusu

Diskurzní konektory v češtině : od centra k periferii

Koreference a elipsa v Pražském závislostním korpusu