Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'dc_creator:( "Pijnenburg, Willy J. J." ) OR dc_contributor:( "Pijnenburg, Willy J. J." )' returned 3 results. Modify search

Did you mean: dc_creator:( "pijnenburg, willy J. J." ) OR dc_contributor:( "pijnenburg, willy J. J." )

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Over een oud Vlaams toponiem en het heet het Heet

Proosse : enige complicaties bij de vorming van gebiedsnamen op -se

Toponymie van Brasschaat

 • [Reviewed Book]
 • Author: Osta, Ward Van
 • Publisher: Koninklijke Acad. voor Nederlandse taal- en letterkunde, Gent
 • Publication Year: 1995
 • Series: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Reeks VI, 125
 • ISSN: 0770-7967
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • volumes:
   • I; II
  • |
   • Niederdeutsches Jahrbuch : Jahrbuch des Vereins für niederdeutsche Sprachforschung Date: 1996
  • |
   • Bulletin de la Commission Royale de Toponymie et de Dialectologie = Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie Date: 1996
  • |
   • Namn och bygd : tidskrift för nordisk ortnamnsforskning Date: 1997
  • |
   • Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde Date: 1997
  • |
   • Beiträge zur Namenforschung. N.F Date: 2001