Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'dc_creator:( "Perovská, Veronika" ) OR dc_contributor:( "Perovská, Veronika" )' returned 1 result. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Problémy pri osvojovaní si slovenčiny ako cudzieho jazyka u ukrajinských študentov : vybrané javy na zvukovej rovine