Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'dc_creator:( "Morita, Koji" ) OR dc_contributor:( "Morita, Koji" )' returned 14 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

11 more results not shown.

Get access

Sytuacja językowa i pozajęzykowa Polaków w rejonie Trok na Litwie od końca XIX wieku do dziś

Wokół imiesłowu przysłówkowego uprzedniego na -wszy w polszczyźnie północnokresowej