Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'dc_creator:( "Měšťan, Antonín" ) OR dc_contributor:( "Měšťan, Antonín" )' returned 8 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

5 more results not shown.

Get access

Z polskich studiów slawistycznych

 • [Reviewed Book]
 • Translated Title: Papers from the 11th intern. congress of Slavists, Bratislava, 1993
 • volumes:
   • Seria 8 : Językoznawstwo : Prace na XI Międzynarodowy Kongres Slawistów w Bratysławie, 1993
  • |
   • Slavia : časopis pro slovanskou filologii Date: 1994
 • Publication Year: 1992
 • Publisher: Energeia, Warszawa
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • volumes:
   • Seria 8 : Językoznawstwo : Prace na XI Międzynarodowy Kongres Slawistów w Bratysławie, 1993
  • |
   • Slavia : časopis pro slovanskou filologii Date: 1994

Mowa naszych przodków : podstawowe wiadomości z historii języka polskiego do końca XVIII w.

 • [Reviewed Book]
 • Author: Karpluk, Maria
 • Publisher: Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, Kraków
 • Publication Year: 1993
 • Series: Biblioteczka Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, 21
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Język Polski : Organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego Date: 1993
  • |
   • Slavia : časopis pro slovanskou filologii Date: 1996

Łowy, łowcy i zwierzyna w przysłowiach polskich

 • [Reviewed Book]
 • Author: Dynak, Władysław
 • Publisher: Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, Wrocław
 • Publication Year: 1993
 • Series: Z prac Inst. Filologii Polskiej Uniw. Wrocławskiego,
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Slavia : časopis pro slovanskou filologii Date: 1994
  • |
   • Literatura Ludowa Date: 1995