Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'dc_creator:( "Klincková, Jana" ) OR dc_contributor:( "Klincková, Jana" )' returned 4 results. Modify search

Did you mean: dc_creator:( "klinckova, jana" ) OR dc_contributor:( "klinckova, jana" )

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

1 more results not shown.

Get access

Komunikácia v odborných reflexiách : zborník príspevkov z 10. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 12.-13.9.2018 v Banskej Bystrici

Jazyk bilbordov

Gramatická štruktúra hovorených komunikátov