Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'dc_creator:( "Kazlauskienė, Asta" ) OR dc_contributor:( "Kazlauskienė, Asta" )' returned 18 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

15 more results not shown.

Get access

Dvejopa ilgujų žemutinių balsių kiekybė Igliaukos šnektoje

Atvirojo ir uždarojo skiemens balsių trukmė pietinių vakarų aukštaičių tarmėje

Balsių kiekybės santykiai pietinių vakarų aukštaičių tarmėje