Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'dc_creator:( "Kazlauskienė, Asta" ) OR dc_contributor:( "Kazlauskienė, Asta" )' returned 4 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

1 more results not shown.

Get access

Atvirojo ir uždarojo skiemens balsių trukmė pietinių vakarų aukštaičių tarmėje

Dvejopa ilgujų žemutinių balsių kiekybė Igliaukos šnektoje

Balsių kiekybės santykiai pietinių vakarų aukštaičių tarmėje