Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'dc_creator:( "Karpinský, Peter" ) OR dc_contributor:( "Karpinský, Peter" )' returned 3 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Ortograficko-fonologická analýza textu Zatraceňja a spaseňja v komparácii s kodifikáciou Ľudovíta Štúra

Historicko-jazyková analýza rukopisného spevníka Karola S. Seredaiho

Kultúrny jazyk na území Slovenska v období 17. - 19. storočia