Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'dc_creator:( "Karpinský, Peter" ) OR dc_contributor:( "Karpinský, Peter" )' returned 4 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

1 more results not shown.

Get access

Analýza konjunkcií v slovenských častiach textu Ostrihomského rituálu

Čeština na Slovensku v dokumentoch viedenskej cisársko-král̛ovskej kancelárie : ortografický rozbor patentu Jozefa II. o zrušení nevol̛níctva