Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'dc_creator:( "Karpinský, Peter" ) OR dc_contributor:( "Karpinský, Peter" )' returned 10 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

7 more results not shown.

Get access

Personálna a sociálna deixa v slovenčine

Niekoľko poznámok o amatérskych výskumoch spišského nárečia

Nakresli mi ovečku... : reč orientovaná na dieťa v diele Jána Uličianskeho Malá princezná