Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'dc_creator:( "Karpinský, Peter" ) OR dc_contributor:( "Karpinský, Peter" )' returned 1 result. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Pokus o historicko-jazykovú analýzu listiny z roku 1865 pochádzajúcej z východného Slovenska