Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'dc_creator:( "Kaczorowska-Bray, Katarzyna" ) OR dc_contributor:( "Kaczorowska-Bray, Katarzyna" )' returned 3 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Wyrażenia przyimkowe w mowie dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i lekkim

Logopedyczne aspekty przyswajania języka przez dzieci niewidome

Tempo wypowiedzi jako kategoria badawcza : w normie i w zaburzeniach