Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'dc_creator:( "Kaczmarska, Elżbieta" ) OR dc_contributor:( "Kaczmarska, Elżbieta" )' returned 27 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

24 more results not shown.

Get access

Walencja w przekładzie : stracona czy zachowana?

Deminutiva v češtině a polštině s důrazem na popis jejich užití v tzv. žákovském mezijazyce

Czeskie jednostki wyrażające współczucie oraz ich polskie ekwiwalenty : analiza na podstawie korpusu paralelnego Intercorp