Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'dc_creator:( "Kaczmarska, Elżbieta" ) OR dc_contributor:( "Kaczmarska, Elżbieta" )' returned 3 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Walencja w przekładzie : stracona czy zachowana?

Czeskie jednostki wyrażające współczucie oraz ich polskie ekwiwalenty : analiza na podstawie korpusu paralelnego Intercorp

Deminutiva v češtině a polštině s důrazem na popis jejich užití v tzv. žákovském mezijazyce