Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'dc_creator:( "Kaczmarska, Elżbieta" ) OR dc_contributor:( "Kaczmarska, Elżbieta" )' returned 7 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

4 more results not shown.

Get access

Czeskie jednostki wyrażające współczucie oraz ich polskie ekwiwalenty : analiza na podstawie korpusu paralelnego Intercorp

W poszukiwaniu znaczenia czasowników wyrażających stany psychiczne : analiza czeskich czasowników i ich polskich ekwiwalentów - próba implementacji wybranych teorii lingwistycznych : (walencja, gramatyka przypadków głębokich, pattern grammar, lingwistyka kognitywna)

Czeskie czasowniki oznaczające stany psychiczne : sposoby ustalania polskich ekwiwalentów na podstawie korpusu równoległego InterCorp