Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'dc_creator:( "Kaczmarska, Elżbieta" ) OR dc_contributor:( "Kaczmarska, Elżbieta" )' returned 3 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Polski, czeski i angielski Harry Potter, czyli o formacjach nominalizowanych w oryginale i przekładach

Funkcja stylistyczna konstrukcji z nominalizacjami w języku polskim i czeskim

Nominalizacje odczasownikowe w języku polskim i czeskim : (wybrane problemy)