Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'dc_creator:( "Kačala, Ján" ) OR dc_contributor:( "Kačala, Ján" )' returned 5 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

2 more results not shown.

Get access

Tvorenie prísloviek zo základu trpného príčastia v kontexte slovotvorných procesov v slovenčine

Privlastňovanie pri menách s adjektívnou formou

Slovo čo ako spojka so zaraďovacím významom