Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'dc_creator:( "Brestovičová, Alexandra" ) OR dc_contributor:( "Brestovičová, Alexandra" )' returned 2 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Personálna a sociálna deixa v slovenčine

Pragmatické komunikačné funkcie zámen prvej a druhej osoby singuláru v reči orientovanej na dieťa