Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'dc_creator:( "Brestovičová, Alexandra" ) OR dc_contributor:( "Brestovičová, Alexandra" )' returned 4 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

1 more results not shown.

Get access

Pragmatické komunikačné funkcie zámen prvej a druhej osoby singuláru v reči orientovanej na dieťa

Lexika v reči matiek orientovanej na dieťa

Lexika v reči orientovanej na dieťa v predverbálnom období vývinu dieťaťa : s frekvenčným slovníkom