Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'dc_creator:( "Bodnárová, Martina" ) OR dc_contributor:( "Bodnárová, Martina" )' returned 23 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

20 more results not shown.

Get access

Dialóg a hovorový štýl : figurálna dvojica súčasnej (slovenskej) lingvistiky

Ukazovacie zámená to a toto v neinštitucionálnom dialógu dospelých na východnom Slovensku