Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'dc_creator:( "Bodnárová, Martina" ) OR dc_contributor:( "Bodnárová, Martina" )' returned 7 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

4 more results not shown.

Get access

Personálna a sociálna deixa v slovenčine

Mediálnosť v habite kontemplujúca : lingvistická analýza individuálneho štýlu kazateľa brata Filipa

Svedectvo ako žáner náboženskej komunikácie vo svetle personálnej a sociálnej deixy