Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'dc_creator:( "Bodnárová, Martina" ) OR dc_contributor:( "Bodnárová, Martina" )' returned 19 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

16 more results not shown.

Get access

Exorcistický komunikačný subregister v kontexte náboženskej komunikácie a slovenskej lingvistiky

Jazyk exorcistov : vymedzenie a opis komunikačného subregistra

Personálna a sociálna deixa v slovenčine