Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'dc_creator:( "Bodnárová, Martina" ) OR dc_contributor:( "Bodnárová, Martina" )' returned 3 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Svedectvo ako žáner náboženskej komunikácie vo svetle personálnej a sociálnej deixy

Nárečové aspekty neinštitucionálneho dialógu dospelých na východnom Slovensku

Kolektívny monológ a jeho deiktické aspekty v súkromnej a náboženskej komunikačnej sfére