Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'dc_creator:( "Bodnárová, Martina" ) OR dc_contributor:( "Bodnárová, Martina" )' returned 4 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

1 more results not shown.

Get access

Svedectvo ako žáner náboženskej komunikácie vo svetle personálnej a sociálnej deixy

Kolektívny monológ a jeho deiktické aspekty v súkromnej a náboženskej komunikačnej sfére

Deiktické aspekty v knižnom svedectve Som plná Jeho slov : medzi štúdiou a recenziou