Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'dc_creator:( "Bodnárová, Martina" ) OR dc_contributor:( "Bodnárová, Martina" )' returned 2 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Ten primár tam na neurologiji je tu neska inkognito : ukazovacie zámená ten, tam, tu v neinštitucionálnej dialogickej komunikácii na východnom Slovensku

Ukazovacie zámená to a toto v neinštitucionálnom dialógu dospelých na východnom Slovensku