Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'dc_creator:( "Baran, Urszula" ) OR dc_contributor:( "Baran, Urszula" )' returned 2 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Język starodalmatyński – geneza i zróżnicowanie terytorialne

Transferencja italianizmów i wenecjanizmów w chorwackich gwarach czakawskich Dalmacji