Index Islamicus

Search

Your search for 'keyword:( "Sufism (mysticism)" )' returned 21 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

18 more results not shown.

Get access

Противоположни възгледи за суфийската дейност на Балканите и в османския изток, споделяни от западни наблюдатели през XIX век

 • Author: Norris, Harry T.
 • Source: История на мюсюлманската култура по българските земи. Изследвания. Съставител и отговорен ред. Росица Градева, 285-299
 • Published: Международен Център по Проблемите на Малцинствата и Културните Взаимодействия, Sofia, 2001
 • Series: Съдбата на Мюсюлманските Общности на Балканите / Sŭdbata na Myusyulmanskite Obshchnosti na Balkanite
 • Classification:
 • Subject Keywords:
Bibliography: Index Islamicus

Мюсюлманските мистични братства в Шумен, XVII-XIX век

Bibliography: Index Islamicus

Средища на ислямския мистицизъм в старата столица Търново

 • Author: Мутафова, Красимира
 • Added Author: Mutafova, Krasimira
 • Source: История на мюсюлманската култура по българските земи. Изследвания. Съставител и отговорен ред. Росица Градева, 409-450
 • Published: Международен Център по Проблемите на Малцинствата и Културните Взаимодействия, Sofia, 2001
 • Series: Съдбата на Мюсюлманските Общности на Балканите / Sŭdbata na Myusyulmanskite Obshchnosti na Balkanite
 • Classification:
 • Subject Keywords:
Bibliography: Index Islamicus