Index Islamicus

Search

Your search for 'keyword:( "Christianity & Christians" )' returned 8 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

5 more results not shown.

Get access

Православни и Католици в Албания

Bibliography: Index Islamicus

Ващината като индикатор за процеса на исляамизация в османския период

Bibliography: Index Islamicus

Още веднъж за църквата "Св. Четиридесет мъченици" и нейната съдба през столетията на османско владичество. (Again on the Church of the SS Forty Martyrs and its fate during the centuries of Ottoman rule: abstract.)

  • Author: Генова, Златка
  • Source: История на мюсюлманската култура по българските земи. Изследвания. Съставител и отговорен ред. Росица Градева, 451-459
  • Published: Международен Център по Проблемите на Малцинствата и Културните Взаимодействия, Sofia, 2001
  • Series: Съдбата на Мюсюлманските Общности на Балканите / S"dbata na Myusyulmanskite Obshchnosti na Balkanite
  • Classification:
  • Subject Keywords:
Bibliography: Index Islamicus